Történelem

Villány már a történelem előtti időkben lakott volt, amit bronzkori leletek is tanúsítanak.

A szőlőművelés eredete feltételezhetően a keltákig, bizonyithatóan a rómaiakig nyúlik vissza.

A Szársomlyó hegy oldalában feltárt római kori oltárkő felirat 50 ha szőlőtelepítést dokumentál.

 

A honfoglalás után a területen a Kán, Kalán és a Bor nemzettség telepedett le. Később valószínűleg királyi birtok volt. A tatárdúlás után a magyarság elsősorban a várak (ezen a borvidéken Siklós és Szársomlyó) környékén művelte a szőlőt. Erre utal IV. Béla király 1247-ben -a szársomlyói vár alapítólevelében- említi Harsány határát a szőlőkkel.

A török uralom alatt Villány teljesen elpusztult, de a szőlőtermesztés nem szűnt meg, mert a közeli falvak lakói a villányi szőlők egy részét tovább művelték.

 

Az elpusztult magyar faluba a török szláv, rác népességet telepítettek. Ők hozták magukkal a Kadarka fajtát, és héjonerjesztéses vörösborkészítés technológiáját. A megfogyatkozott szőlőterületet gyorsan pótolták, sőtt tovább növelték. A török uralom alatt megfogyatkozott lakosságot a XVII. század végétől folyamatosan, szervezetten pótolták főleg német nemzetiségüekkel. Betelepülésük jelentős változásokat okozott a szőlőtermesztésben és a borászatban. Magukkal hozták "Portugieser" azaz a Kékoportó szőlőfajtát is.

 

A falvak közelében pincesorok épültek. A kis présházakból nyilnak a rövid, ritkán elágazó nem mély pincék . Itt történt a leszüretelt és szekéren álló nagy hordókban odaszállított termés feldolgozása, erjesztése. A Villányi bor egyre nagyobb hírnévre tett szert, jelentős exportárú volt.

 

Europán végig söprő filoxéravész ezeket a szőlőket sem kímélte. A villányi Teleki Zsigmond szőlőnemesítő nevéhez fűződik azoknak az ellenálló szőlőfajtáknak a kinemesítése, amelynek köszönhetően megkezdődhetett Europa-szerte a szőlőültetvények újratelepítése.  A rekostrukció a már más borvidékeknél is ismert változásokat hozta. Hagyományosnak a Kadarka, Kékoportó majd a Kékfrankos fajta tekinthető. A filoxéra után francia eredetű fajtákat is telepítettek, mint például a Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot.

Ezek a mai napig jellemző fajták.

Villány térségében a vörös,- Siklós határában pedig a fehérborszőlő-fajták az uralkodóak.